Privacy Statement

Wecycle, gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier Wecycle met uw persoonsgegevens omgaat. 

Doel
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Het analyseren van uw gebruik van de website ter verbetering van de website.

Grondslag van de verwerking op de website
Bij uw gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u de website optimaal kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee uw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met uw toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. Wecycle wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Google Analytics
Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn bestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

• Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
• Wecycle heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
• Wecycle heeft ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
• Wecycle maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging
Wecycle heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen

De geplaatste cookies kunt u zelf van uw computer verwijderen in uw browser. Wecycle bewaard zelf geen cookies en laat dit ook niet door derden doen.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wecycle en haar verwerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl). 

Vragen?
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wecycle en haar verwerker dan kunt u deze stellen via info@Wecycle.nl.

Wijziging van deze Verklaring
Wecycle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy and Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Cookie Statement

Belangrijke informatie over cookies op Wecycle.nl
Wecycle informeert u in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan Wecycle.nl kunnen worden geplaatst.
Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina's van een website worden meegestuurd naar uw browser en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat u bij een volgend bezoek aan Wecycle.nl als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van Wecycle.nl kan door Wecycle informatie over uw gebruik van Wecycle.nl en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

First party cookies
Bij het bezoeken van Wecycle.nl kunnen eigen Wecycle-cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Wecycle, worden door Wecycle op uw computer opgeslagen en alleen Wecycle heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookies wordt verzameld. Dit worden ook wel 'first party cookies' genoemd. Zulke cookies worden door Wecycle bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen.

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van Wecycle.nl geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kunt u de cookies die bij gebruik van Wecycle.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe u reeds op uw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.
Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Wecycle.nl of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) Wecycle.nl.
Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) herhalen. 

Privacy
Op de persoonsgegevens die Wecycle eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies verwerkt, is ons Privacy Statement van toepassing. 

Wijziging van deze Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookie Verklaring. Elke aanpassing publiceren wij op deze pagina.Deze Privacy- en Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.